Wernisaż Janiny Posturzyńskiej w Rejowcu Fabrycznym

Wernisaż obrazów  Danuty  Kurczewicz w Zamościu

95-te urodziny Wincentego Kwiatkowskiego