Kwartalnik "Głos Pawłowa" to opisy wydarzeń, losy ludzi oraz historia Pawłowa i okolic. Od wieków Pawłów nierozerwalnie związany był z ziemią chełmską, a jego dzieje przeplatały się z dziejami innych miast i miejscowości. Dlatego materiały publikowane w tym wyjątkowym czasopiśmie na pewno są interesujące dla wielu osób, w tym nawet nie związanych z Pawłowem.

 

Archwalne numery "Głosu Pawłowa" w wersji PDF