Jarmark Pawłowski

 

Jarmark Pawłowski jest imprezą cykliczną od 2001 roku mającą miejsce w każdy pierwszy weekend sierpnia. Co roku do Pawłowa przyjeżdża liczne grono osób zainteresowanych twórczością przedstawicieli ginących zawodów. Można spotkać się z wyrobami garncarzy, bednarzy, kowali, wikliniarzy, rzeźbiarzy, malarzy i innych twórców, którzy prezentują swoje dzieła na licznych stoiskach. Jarmark jest połączeniem kiermaszu z prezentacją twórczości ludowej regionu lubelskiego, promocją sztuki folklorystycznej i pielęgnowaniem tradycyjnych obrzędów i zwyczajów ludowych.

 

Podczas imprezy odbywają się występy lokalnych zespołów tanecznych, wokalnych i grup folklorystycznych. Smakosze mogą spróbować lokalnych przysmaków licznie oferowanych przez kucharzy z gminnych stowarzyszeń. Niebywałą atrakcją są także pokazy lepienia glinianych garnków przy kole garncarskim, gdzie później każdy chętny może spróbować uformować swój własny dzbanek. Na czas trwania Jarmarku Pawłowskiego otwarta jest także Izba Garncarska i Chata Bednarska.