O nas

 

Z inicjatywy grupy entuzjastów, których urzekła historia oraz życie i los społeczności pawłowskiej na przestrzeni prawie 600 lat w dniu 6 marca 2004 roku  powołano Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa.  

 

Naszą misją jest:

 

- kształtowanie poczucia własnej tożsamości pochodzenia z jednoczesnym otwarciem się na inne lokalne społeczności i kultury

 

- utrwalenie pojęcia "Moja lokalna ojczyzna" i budzenie dumy z przynależności do niej

 

- wydawanie kwartalnika "Głos Pawłowa" i książek związanych z historią Pawłowa

 

- wdrażanie zamiłowania do badań nad przeszłością Pawłowa, rozwoju kultury i jego mieszkańców, przyrody i innych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i politycznego

 

- przekazywanie dziedzictwa kulturowego następnym pokoleniom

 

- tworzenie nowych tradycji kulturowych

 

- dbanie o estetykę, przyrodę, kulturę człowieka i jego środowiska

 

- przykładanie szczególnej uwagi do rozwoju duchowego i społecznego mieszkańców

 

- sprawowanie opieki nad izbami pamięci pawłowskiego rzemiosła poprzez zbieranie eksponatów, wyrobów, obiektów rzemieślniczych, opisów, zdjęć i innych wartości poznawczych wnoszących udział w rozwój Pawłowa na przestrzeni wieków jego istnienia.

 

 

Siedzibą władz Stowarzyszenia Przyjaciół Pawłowa jest Gminny Ośrodek Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego