Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Pawłowa byli autorami następujących pozycji:

Stefan Leonhardt - Herb mojego miasta

Danuta Agnieszka Kurczewicz - Iluminacje jesieni

Dzieło zbiorowe: dr Marian Janusz Kawałko, Adam Kędzierawski , Lucyna Lipińska, Stanisław Lipiński i Stefan Kurczewicz - Zarys dziejów Pawłowa od XV do XX wieku

Adam Kędzierawski - Zarys dziejów szkolnictwa w Pawłowie

Stanisław Lipiński - Pawłów. Dzieje parafii i kościoła

Lucyna Lipińska - Drzwi zamknięte wierszem

Lucyna Lipińska - Okolona wolność

Danuta Agnieszka Kurczewicz - Żarówki gasną pod ziemią

Danuta Agnieszka Kurczewicz - Przęsła nie-pamięci

kpt. Leon Błażej Zwoliński - Pamiętnik spod strzechy

Marian Janusz Kawałko - Księga miasta Pawłowa. Dokumenty sądu ławniczo-radzieckiego z lat 1546-1640

Lucyna Lipińska, Stanisław Lipiński - Nauczyciele Chełmszczyzny. Współcześni twórcy literaccy.

Jan Barbużyński - Ja Jan

Danuta Agnieszka Kurczewicz - Domy bez głów

Antoni Kobza, Andrzej Przychodzki - Dwory i folwarki ziemi swarzędzkiej

Danuta Agnieszka Kurczewicz - Rozbłyski

Lucyna Lipińska - Spłoszona cisza

Stanisław Lipiński - Stanisław Wanarski - bohater i społecznik

Danuta Agnieszka Kurczewicz - Kręgi zwielokrotnione

Danuta Agnieszka Kurczewicz - W galaktyce czasu

Stanisław Lipiński - Rejowiec Fabryczny, historia i współczesność

Stanisław Lipiński - "Dobra ziemiańskie w parafii Pawłów w XVIII i XIX wieku. 

Adam Kędzierawski - W barwach życia - fraszki

Andrzej Przychodzki, Aurelia Bartoszek - Swarzędz ludzie ule. Przyczynek do historii miasta.

Danuta Agnieszka Kurczewicz - Przenikanie

Marian Janusz Kawałko - Księga miasta Pawłowa 1646-1762

"Modliborzyce. Studia z dziejów miejscowości i gminy". Praca zbiorowa pod redakcją Dominika Szulca. Współautor: Monika Kurczewicz, Lublin -  Modliborzyce 2014-2015.

Stanisław Lipiński - Zarys dziejów parafii Olchowiec od XV do XXI wieku

Piotr Prokopiuk - Szkice z dziejów wsi królewskiej Krzywowola

 

Stanisław Lipiński - Ziemianie i ich dobra w parafii Olchowiec w XVIII i XIX wieku

Stanisław Lipiński - Z dziejów parafii w Kumowie

Danuta Agnieszka Kurczewicz - Od ulicy do ulicy