Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Pawłowa wybrany na nową 4-letnią kadencję

w dniu 25 września 2016 r.

 

1. Stefan Kurczewicz – prezes

2. Maria Rejman – wiceprezes

3. Andrzej Kosz – sekretarz

4. Janina Posturzyńska – skarbnik

5. Halina Rzepecka – członek

6. Marian Rzepecki – członek

7. Robert Szokaluk – członek

 

Komisja Rewizyjna:

1. Stanisław Kopciewicz – przewodniczący

2. Halina Zduńczuk – członek

3. Leszek Kiejda - członek