A P E L

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa zainicjowało wykonanie tablicy z granitu

 

upamiętniającej 100.lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Wstępnie ustalono

 

umieszczenie tablicy na ścianie frontowej budynku byłej gminy w Pawłowie. Uroczyste

 

odsłonięcie tablicy odbędzie się przed dniem 11 listopada 2018 r. po zakończeniu w tym dniu

 

„Biegów Niepodległości”. Koszt wykonania tablicy wynosi około 1500 zł. W uwagi na brak

 

wolnych środków finansowych przez stowarzyszenie zwracamy się z apelem o wsparcie

 

finansowe przekazując darowizny na konto stowarzyszenia Bank Spółdzielczy w Cycowie nr

 

konta 26-8191-1013-2004-4000-0462-0001 z dopiskiem „darowizna na tablicę pamiątkową” .

 

Organizatorzy

 

 

 

Projekt tablicy

 

 

1918                   ORZEŁ Z KORONĄ                2018

 

 

 

 

100  LAT ODZYSKANIA  NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

W HOŁDZIE MIESZKAŃCOM PAWŁOWA

I  BYŁEJ  GMINY PAWŁÓW

WALCZĄCYM  ZA  WOLNOŚĆ  I  NIEPODLEGŁOŚĆ  POLSKI

 

 

MIESZKAŃCY PAWŁOWA

GMINA REJOWIEC FABRYCZNY

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAWŁOWA

 

PAWŁÓW,  11 LISTOPADA 2018 ROKU

 

 

Apel
19 września 2018