"Głos Pawłowa" na stronach Tygodnika Katolickiego "Niedziela"!

"Głos Pawłowa" na stronach Tygodnika Katolickiego "Niedziela"!

 

Na stronie Tygodnika Katolickiego "Niedziela" pojawił się artykuł o naszym kwartalniku. Znajduje się on w linku  https://www.niedziela.pl/artykul/42507/Glos-Pawlowa i jest autorstwa dr. Jacka Pelicy. Jego treść brzmi:

 

Pomysł wydawania gazety pt. „Głos Pawłowa” zrodził się z chwilą powołania do życia Stowarzyszenia Przyjaciół Pawłowa w marcu 2004 r. W tymże roku ukazał się pierwszy i jedyny numer gazety. Jej pomysłodawcą i redaktorem był emerytowany nauczyciel, a zarazem ówczesny wiceprezes stowarzyszenia Stanisław Lipiński. W latach 2005-2007 ukazały się zaledwie 2 numery w wydaniu komputerowym, w niewielkim nakładzie i skromnej zawartości jej wnętrza.

Od 2006 r. nieformalnie kierował działalnością stowarzyszenia, zaś od 2008 r. jest jego prezesem Stefan Kurczewicz. - Od połowy 2008 r. zdecydowałem o osobistym kierowaniu i zbieraniu materiałów publikowanych w gazecie - mówi S. Kurczewicz. - Od tego też czasu gazeta ukazuje się systematycznie w cyklu kwartalnym. Ostatnio wydajemy ją w nakładzie 300 egz. Gazetę do druku przygotowuję osobiście. Korzystam ze wsparcia przygotowujących teksty. Środki finansowe niezbędne do jej wydania pochodzą z Gminy Rejowiec Fabryczny, czasami od starosty i innych podmiotów oraz własnych środków stowarzyszenia (dobrowolne wpłaty, składki członkowskie) - wyjaśnia. Gdzie można znaleźć archiwalne egzemplarze pisma? - Wszystkie numery gazety są dostępne na stronie internetowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej oraz na stronie internetowej stowarzyszenia www.spppawlow.org. Wersje papierowe są ponadto w zbiorach Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Lublinie. Każde kolejne numery gazety przesyłam także do zaprzyjaźnionego ze mną i moją małżonką Danutą (poetką) lubelskiego poety i literata Waldemara Michalskiego (związanego od lat z „Akcentem”). Danuta jest m.in. współredaktorem naszego kwartalnika. Jej wiersze były publikowane m.in. w „Akcencie”; były tam także publikowane recenzje jej tomików poetyckich - wyjaśnia Kurczewicz. Skąd pomysł na pismo, w którym tyle pochylenia nad „białymi plamami” lokalnej historii, wpisanej w dzieje Kościoła, troskę o dokumentalny zapis współczesności, atencje do duchowej spuścizny i tradycji narodowej? - Badanie przeszłości Pawłowa jest moją pasją. Udaje się pozyskać teksty znawców danej dziedziny. W najnowszym, wielkanocnym 47. numerze o „Kowpakowcach” pisze S. Braniewski; polecam artykuł o ks. Józefie Komorowskim (1745-1819), pewnym „dokumencie amerykańskim” z 1926 r. oraz o rodzinie Grelów. Ciekawostką jest relacja o zakopanym koło leśniczówki w Pawłowie sztandarze 15. Pułku Piechoty Wilków z Dęblina - zaprasza pan Stefan, który wielokrotnie spotyka się z dowodami sympatii ze strony czytelników gazety. Pismo jest dopracowane edytorsko i estetyczne; czyta się je z przyjemnością. Warto po nie sięgnąć.

06 maja 2019