OBCHODY 75 ROCZNICY PACYFIKACJI PAWŁOWA

OBCHODY 75 ROCZNICY PACYFIKACJI PAWŁOWA

24 kwietnia minęło 75 lat od bombardowania Pawłowa przez lotnictwo niemieckie. Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa było współorganizatorem uroczystości, upamiętniających te tragiczne wydarzenia. W miejscowym kościele p.w. Świętego Jana Chrzciciela odprawiona została msza w intencji ofiar pacyfikacji, a następnie młodzież szkolna zaprezentowała montaż słowno – muzyczny, nawiązujący do walk z okupantem.

Kolejnym punktem rocznicowych obchodów był przemarsz pod pomnik ofiar II Wojny Światowej, gdzie gospodarze i zaproszeni goście mówili o roli pamięci w życiu narodu, ale też o potrzebie wybaczania i budowania pokojowych relacji między różnymi nacjami. Apel poległych i salwa honorowa oddana przez 3. kompanię zmechanizowaną wojsk lądowych w Zamościu podkreśliły patriotyczny charakter uroczystości.

Po złożeniu wieńców przez delegacje uczestniczące w wydarzeniu wszyscy udali się do szkoły, gdzie pracownik naukowy IPN dr Janusz Kłapeć wygłosił prelekcję na temat losów Pawłowa w okresie okupacji niemieckiej i genezy pacyfikacji miejscowości.

 

06 maja 2019