Scenariusz Obchodów 75 Rocznicy Pacyfikacji Pawłowa

Scenariusz Obchodów 75 Rocznicy Pacyfikacji Pawłowa w dniu 26 kwietnia 2019 r.

 

1. 9.00 – Msza Święta w intencji poległych mieszkańców Pawłowa w trakcie
bombardowania miejscowości oraz w trakcie II Wojny Światowej


a) Część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Pawłowie


2. 10.30 Przemarsz uczestników pod „Pomnik Poległych” w Pawłowie


- wciągnięcie Flagi Państwowej na masz / odśpiewanie Hymnu Państwowego
- Złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu
-Wystąpienie Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny /w tym przywitanie gości/
- wystąpienie osób zaproszonych, przeczytanie adresów okolicznościowych


3. Apel pamięci z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego


4. Salwa honorowa


5. Złożenie wieńców pod „Pomnikiem Poległych”


6. Prelekcja tematyczna - dr Janusz Kłapeć, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w
Lublinie


7. XIII Gminne Biegi Ekologiczne o Puchar Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
„ Pamięć, Sprawność ,Radość” / boisko piłkarskie w Pawłowie/

11 kwietnia 2019